Прекин на водоснабдувањето во Индустриска зона УЗУС