Прекин на водоснабдувањето на дел од ул. Родна Ивева и ул. Ганчо Хаџи Панзов