Прекин на водоснабдувањето на дел од ул. Васил Ѓоргов и ул. Славе Петков