Прекин на водоснабдувањето на ул. Благој Кирков и дел од ул. Јовче Тикваров