Прекин на водоснабдувањето на ул. Богдан Каракостев и ул. Ганчо Хаџи Панзов