Прекин на водоснабдувањето на ул. Кирил Пејчиновиќ