Прекин на водоснабдувањето на ул. Климент Охридски