Прекин на водоснабдувањето на ул. Коле Цветков и ул. Цветан Арсов