Прекин на водоснабдувањето на ул. Крали Марко и ул. Браќа Миладинови