Прекин на водоснабдувањето на ул. Луј Пастер и дел од ул. Камка Тоцинова