Прекин на водоснабдувањето на ул. Партение Зографски и дел од ул. Благој Ѓорев