Прекин на водоснабдувањето на ул.Првомајска, ул.Партизанска и с. Горно Оризари