Прекин на водоснабдувањето на ул. Родна Ивева, Стојан Бурадин и Ганчо Хаџи Панзов