Прекин на водоснабдувањето – с.Горно Оризари и ул.Првомајска