Прекин на водоснабдувањето – ул. Вардарска и ул. Вељко Влаховиќ