Прекин на водоснабдувањето – ул. Костурска и дел од Лазо Трпков