Прекин на водоснабдувањето – ул. Крсте Мисирков и ул. Борис Трајковски