Прекин на водоснабдувањето – ул. 8 Септември, ул. Коле Дрнков и ул. Гаврило Радомир