Прекин на водоснабдување на ден 19.02.2018 во с.Оризари