СООПШТЕНИЕ за жителите од повисоките делови од градот!