Прекин на водоснабдување – ул. Костурска, ул. Мирка Гинева и ул. Пајак Планина