Продолжува акцијата за чистење на брегот на р. Вардар

Продолжува акцијата за чистење на брегот на р. Вардар

Со оглед на тоа дека временските услови се поповолни отколку во изминатите неколку денови, акцијата за чистење на брегот на р. Вардар од наталожен смет и отпадоци продолжува.