Пуштен во употреба новиот генератор за озон во Фабриката за вода