Расчистување на деградирано зеленило – ул. Алексо Демниев