Расчистување на зеленило во дворното место на поранешното училиште ЈХК Џинот