Расчистување на неорганизирано зеленило долж пешачката патека во Градскиот парк

Расчистување на неорганизирано зеленило долж пешачката патека во Градскиот парк

Денеска (05.03.2019) вработените од Секторот Паркови и зеленило работат на расчистување на неорганизирано зеленило долж пешачката патека во Градскиот парк покрај брегот на р. Вардар.