Расчистување на неорганизирано зеленило долж пешачката патека во Градскиот парк