Расчистување на обраснато зеленило кај Центарот за деца со посебни потреби