Реконструиран паркот пред СОУ Гимназија „Кочо Рацин“