Санација на неколку раскопани дупки на ул. Петре Алчев