Санација на ул. Родна Ивева – спој со ул. Димитар Влахов

Санација на ул. Родна Ивева – спој со ул. Димитар Влахов

По изведбата на реконструкција на водоводна линија на ул. Родна Ивева на спој со ул. Димитар Влахов, денеска (07.05.2019) беше извршена санација на оштетената површина на улицата.