Санирани лулашките и урбаната опрема кај детското игралиште во н. Тунел