Санирање на раскопана дупка на спој на ул. Ѓорги Димитров со ул. Богдан Каракостев

Санирање на раскопана дупка на спој на ул. Ѓорги Димитров со ул. Богдан Каракостев

Санирана е раскопана дупка на спој на ул. Ѓорги Димитров со ул. Богдан Каракостев, по завршени работни активности на водоводна линија.

Пред:

Потоа: