Санирање на раскопана дупка на спој на ул. Ѓорги Димитров со ул. Богдан Каракостев