Смет од домаќинствата завршува во корпите за отпадоци на ул. 8 Септември