Собирање на габаритен отпад од повеќе локации во градот