Спречете можна катастрофа – не фрлајте неизгасена жар од пепелот во контејнерите за смет