Уништени детските лулашки и урбана опрема на ул. Рилски Конгрес