Уредување на теренот кај детските лулашки на ул. Благој Ѓорев