Хортикултурно уредување долж ул. Самоборска

Хортикултурно уредување долж ул. Самоборска

Денеска, 06.03.2019, Секторот Паркови и зеленило започнува со уредување на зелената површина на ул. Самоборска (кривината кон градската болница), со поставување на систем за наводнување, садење на садници, сеење на трева и поставување на столбчиња.