Чистење и поправка на канализациона шахта – гимназија Кочо Рацин

Чистење и поправка на канализациона шахта – гимназија Кочо Рацин

Зад гимназијата Кочо Рацин, веднаш до игралиштето, капак од канализациона шахта бил искршен, а потоа шахтата била наполнета со отпадоци и смет. Шахтата е исчистена, а капакот на шахтата е заменет со нов.