Чистење и поправка на канализациона шахта – гимназија Кочо Рацин