Чистење на брегот на р. Вардар во Градскиот парк

Чистење на брегот на р. Вардар во Градскиот парк

Вработените од ЈКП Дервен денеска, 12.03.2019 година работат на чистење на брегот на р. Вардар во Градскиот парк, во близина на Управната зграда на ЈКП Дервен. Досега собрани се 18 м3 земја и смет.