Чистење на габаритен отпад оставен покрај контејнерите за смет

Чистење на габаритен отпад оставен покрај контејнерите за смет

По налог на Општина Велес, денеска (10.10.2019 година) повторно се собира габаритен отпад што несовесни граѓани го оставаат по улиците и тротоарите, покрај контејнерите за смет, на повеќе локации во градот.

Потсетуваме дека акција за собирање на габаритен отпад има секоја пролет во месец април, истата трае цел месец и е бесплатна за граѓаните.