Чистење на Дервенски поток и игралиштето кај Потокот