Чистење на диви депонии на левиот брег на р. Вардар

Чистење на диви депонии на левиот брег на р. Вардар

Денеска, 21.02.2019 година, вработените од Секторот Комунална хигиена започнаа со чистење на диви депонии долж левиот брег на р. Вардар. Денеска се чисти на потегот од Мало мовче до Стар мост.