Чистење на затната канализациона линија на ул. Благој Ѓорев