Чистење на зелените површини – ул. 11 Октомври и сквер Симпо