Чистење на зелени површини на повеќе локации во градот

Чистење на зелени површини на повеќе локации во градот

Секторот Паркови и зеленило заврши со чистењето на зелените површини на неколку различни локации во градот: долж ул. Лазо Осмаков, сквер кај Градски саат и долж ул. Никола Карев.