Чистење на игралиштето кај Потокот

Чистење на игралиштето кај Потокот

Денеска (15.02.2019) започна чистење на игралиштето кај Потокот од насобраниот смет и отпадоци. Вработените од Сектор Комунална хигиена денеска рачно го чистат сметот, додека утре ќе се продолжи со машинско чистење.

Во текот на наредната седмица ќе се чисти темелно целиот канал долж улицата Вера Циривири.

Пред:

Потоа: