Чистење на канализациона линија на ул. Петре Прличко