Чистење на канализациони линии и шахти – 10.05.2019