Чистење на летната тераса кај поранешната кино сала